Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

GARANCIJA ZAŠTITE EKRANA- POCO X3 Pro

Pored potrošačkih prava koja im daje zakonska garancija i prema uslovima objavljenim na https://www.mi.com/global/service/warranty , //www.po.co/global/service/warranty , sledeća dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija primenjivaće se na sve potrošače na teritoriji Srbije (“Potrošač”). Komercijalnu garanciju nudi Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Holandija. .

1. Obim

Potrošači koji kupe POCO X3 Pro (J20S) (“Proizvod”) između 13.05.2021. i 12.08.2022. na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (online ili offline) kompanije Xiaomi na teritoriji Srbije (“Teritorija”) i aktiviraju pametni telefon na teritoriji će ispunjavati uslove za jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako je ekran gore pomenutog proizvoda oštećen ili neispravan nenamernim postupkom potrošača (tj. poput nenamernog pada proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, i zamenu ekrana, takođe besplatno.

Da bi imali koristi od ove komercijalne garancije, potrošači moraju kontaktirati korisničku podršku kompanije Xiaomi. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun za kupovinu ili račun za isporuku.

2. Isključenja

Ova komercijalna garancija se neće primenjivati u sledećim slučajevima:

I. Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz nemara;
II. Oštećenja koja pogađaju samo površinu ekrana, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda ekrana;
III. Šteta nastala zlonamernim softverom, neovlašćenim softverom ili nezavisnim aplikacijama koje koristi potrošač.

Štavise komercijalna garancija takođe neće biti ni u jednom od sledećih slučajeva:

I. Potrošač ne dostavi fakturu rašuna o kupovini ili isporuci;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili podmetnut;
III. Proizvod je falsifikovan i nije ga proizvela kompanija Xiaomi
IV. Kvar je prouzrokovan nenamenskom upotrebom ili u suprotnosti sa Xiaomi uputstvima ili uptstvima i smernicama prodavca;
V. Kvar nastaje usled sopstvene ili neovlašćene popravke/manipulacije potrošača ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova komercijalna garancija se ne odnosi na proizvode koji se zbog oštećenja ili promene ekrana moraju zameniti novim proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ništa u ovoj komercijalnoj garanciji neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.