Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

POCO JÓTÁLLÁSI JEGY OKOSTELEFONHOZ

A jelen szerződéses jótállás kizárólag a POCO okostelefon és a hozzá kapcsolt eszközök hardverkomponenseire (a továbbiakban: a "Termék") vonatkozik az eredetileg kézbesített formában. A jelen jótállás nem vonatkozik a POCO vagy harmadik felek tulajdonában lévő olyan szoftverekre vagy egyéb eszközökre, amelyek tekintetében végfelhasználói felhasználási (licenc) szerződés vagy külön jótállási/szavatossági nyilatkozat, vagy ezek alóli kizárás lett nyújtva, illetve ilyen hivatott vonatkozni.

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKJÓTÁLLÁS

A jelen ingyenes és önkéntes szerződéses jótállást a Xiaomi Technology Netherlands B.V., székhelye: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland ("Xiaomi") nyújtja.

A Xiaomi jótáll a vásárló ("Ön") részére a tekintetben, hogy a Termék anyag- és gyártási hibáktól mentes a jótállási időszak alatt, rendeltetésszerű használat mellett. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jótállás az első vásárlás időpontjától számított 2 (két) éves időszakra biztosított és szól.

A jelen szerződéses jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem is függeszti fel a fogyasztóknak a vonatkozó jogszabályok alapján fennálló jogait, beleértve a jogszabályokon alapuló jótállást, és szavatosságvállalást.

2. JÓTÁLLÁSI JOGOK

Amennyiben a jelen jótállás hatálya alá tartozó hardverhiba merül fel, és a Jótállási Időszakon belül megfelelő igény érkezik be Xiaomihoz, Xiaomi saját mérlegelési jogkörében (1) a Terméket, új vagy felújított cserealkatrészek felhasználásával díjmentesen megjavítja, (2) a Terméket kicseréli új vagy felújított termékkel kicseréli, vagy (3) visszatéríti a Termék árát, kivéve az esetleges szállítási költségeket.

A jelen jótállás értelmében, hiba esetén a jog által megengedett legszélesebb értelemben ezek az Ön egyetlen és kizárólagos jótállási jogai. Szállítási és kezelési költségek felszámításra kerülhetnek, kivéve, ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett. Bármely csere-hardvertermékre az eredeti jótállási időszakból hátralévő részére vagy harminc (30) napra – attól függően, hogy melyik hosszabb – vonatkozik a jótállási idő, illetve az ön országának jogszabályai által esetlegesen alkalmazandó további időtartamra vonatkozik a jótállás.

3. JÓTÁLLÁSI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, Xiaomi kérheti Öntől az első vásárlás adatait és a Termék IMEI-számát tartalmazó jótállási jegy bemutatását. Az ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen a terméken tárolt vagy megőrzött adatokról, szoftverekről vagy egyéb anyagokról. Valószínű, hogy az ilyen adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok a szervizelés során elvesznek vagy átformálásra kerülnek, és a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen károkért vagy veszteségekért.

A jelen szerződéses jótállás szerinti értékesítés utáni szolgáltatások a [•]-ban található hivatalos szervizközpontokra korlátozódnak, kivéve ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett, vagy a Xiaomi más ígértet nem tett.

A szolgáltatást a következő módokon veheti igénybe:
Email-cím: xiaomiservice@tmx.hu
Weboldal: www.tmx.hu


Ország
VárosHivatalos szervizközpontCímNyitvatartási napokNyitvatartási órák
MagyarországBékéscsabaWMB MOBILE Kft.5600 Békéscsaba, Andrássy út 32.Hétfő–péntek; szombat09:00-18:00; 09:00-13:00
MagyarországBudapestFényvarázs Bt. - Pesti út1173 Budapest, Pesti út 5Hétfő–szombat; vasárnap09:00-20:00; 09:00-19:00
MagyarországGyőrRaab GSM Kft9027 Győr, Budai út 1.Hétfő–péntek10:00-18:00
MagyarországKecskemétHírös Elektro Wing Kft.6000 Kecskemét, Jókai u. 20.Hétfő–péntek; szombat09:00-17:00; 09:00-13:00
MagyarországKisvárdaSzilvási Trader Kft.4600 Kisvárda, Flórián tér 1.Hétfő–szombat09:00-20:00
MagyarországNyíregyházaPlanet Technology Kft.4400 Nyíregyháza, Hősök tere 1.Hétfő–péntek; szombat09:00-17:30; 09:00-13:00
MagyarországPécsMobilerőd7621 Pécs, Rákóczi út 49Hétfő–péntek10:00-17:00
MagyarországSalgótarjánFényvarázs Bt.3100 Salgótarján, Pécskő utca 15.Hétfő–péntek; szombat09:00-17:00; 09:00-13:00
MagyarországSopronFirstPhone - Sopron9400 Sopron Ipar krt. 30.Hétfő–szombat; vasárnap09:00-20:00; 09:00-18:00
MagyarországSzegedSzuper Elszo 57 Kft.6723 Szeged, Tábor utca 3Hétfő–péntek; szombat08:30-18.00; 09:00-13:00
MagyarországSzékesfehérvárF-Concept8000 Székesfehérvár, Távirda u.14Hétfő–péntek; szombat09:00-18:00; 09:00-12:00
MagyarországSzolnokEuromobil 98 Kft.5000 Szolnok, Ady Endre út 15.Hétfő–péntek; szombat08:00-17:00; 09:00-12:00
MagyarországVeszprémSmartel Kft.8200 Veszprém, Kossuth utca 11.Hétfő–péntek; szombat08:00-17:00; 09:00-12:00
MagyarországZalaegerszegFirstPhone - Zalaegerszeg8900 Zalaegerszeg Sport út 1.Hétfő–szombat; vasárnap09:00-20:00; 09:00-19:00

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Amennyiben a Xiaomi másként nem rendelkezik, a jelen Korlátozott Jótállás kizárólag a Xiaomi által vagy számára gyártott, a "Xiaomi" vagy "Mi" vagy "POCO" márkanévvel, kereskedelmi névvel vagy logóval ellátott Termékre vonatkozik.

A Xiaomi nem garantálja a Termék megszakítás nélküli vagy hibamentes működését. A Korlátozott Jótállás nem alkalmazandó továbbá az alábbiak bármelyike esetén:
(a) Természeti vagy elháríthatatlan események, például villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső okok okozta kár; (b) Gondatlanság; (c) Kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása; (e) Nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő károk; (f) Baleset, visszaélés vagy helytelen használat által okozott károk; (g) A Terméknek a Xiaomi által engedélyezett vagy jelzett rendeltetésszerű használaton kívüli, vagy nem megfelelő feszültséggel vagy áramellátással történő üzemeltetése által okozott kár; (h) A Xiaomi képviselőjének nem minősülő személy által végzett szervizelés (beleértve a javításokat, frissítéseket és bővítéseket) által okozott kár; (i) A Termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartása; vagy (j) Rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás.

A szoftverprogramok és felhasználói adatok helyreállítása és újratelepítése nem tartozik a jelen Korlátozott Jótállás hatálya alá. A Xiaomi semmilyen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja nem jogosult a jelen Korlátozott Jótállás bármiféle módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére. Amennyiben bármely rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, az nem érinti, illetve befolyásolja a fennmaradó rendelkezések jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.

A jelen szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a Termékekre, amelyek nem a Xiaomi által vagy a Xiaomi vagy POCO hozzájárulásával kerültek az EGT/EFTA piacára, illetve amelyek nem a Xiaomi szabályszerű gyártmányai, illetve nem a Xiaomi-tól vagy a Xiaomi vagy POCO hivatalos értékesítőjétől kerültek szabályszerűen beszerzésre. Az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön más jótállási, illetve szavatosságvállalási igény, például a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő által nyújtott szavatosságvállalásból eredő igény érvényesítésére is jogosult lehet. Ezért előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnie a kiskereskedővel, akitől a Terméket vásárolta.

A jelen jótállás nem vonatkozik Hongkongra és Tajvanra.

5. HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS

Kivéve ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett, minden hallgatólagos jótállás (beleértve az eladhatóságra és az adott rendeltetési célra való alkalmiságra vonatkozó jótállást) a jelen Korlátozott Jótállás időtartamára korlátozódik. Egyes országok jogszabályai nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás önre nem vonatkozik.

6. KÁRFELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Kivéve ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett, a Xiaomi nem tehető felelőssé semmilyen véletlen, közvetett, különleges vagy következményi kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a nyereség, bevétel vagy adatok elvesztését, a kifejezett vagy hallgatólagos jótállás vagy feltétel megszegéséből eredő, vagy bármely más jogi rendelkezés alapján bekövetkező károkat, még akkor sem, ha a Xiaomi tájékoztatást kapott az ilyen károk lehetőségéről.

Egyes országok jogszabályai nem teszik lehetővé a különleges, közvetett, véletlen vagy következményi károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás önre nem vonatkozik.