Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

POCO ÄLYPUHELIMIEN TAKUUILMOITUS

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ OIKEUKSIA, JA LISÄKSI SINULLA VOI OLLA MUITA MAASI, MAAKUNTASI TAI ALUEESI MYÖNTÄMIÄ OIKEUKSIA. JOISSAKIN MAISSA, MAAKUNNISSA TAI ALUEILLA KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖSSÄ VOIDAAN ASETTAA VÄHIMMÄISTAKUUAIKA. XIAOMI EI SULJE POIS, RAJOITA TAI KESKEYTÄ MUITA MAHDOLLISIA OIKEUKSIASI. YMMÄRTÄÄKSESI OIKEUTESI, PYYDÄMME SINUA TUTUSTUMAAN MAASI, MAAKUNTASI TAI ALUEESI LAKEIHIN.

Tämä sopimusperusteinen takuu koskee vain POCO-tuotteen (jäljempänä "Tuote") laitteisto-osia sellaisina kuin ne on alun perin toimitettu, eikä sitä sovelleta ohjelmistoihin tai muihin laitteisiin, jotka ovat Xiaomin tai kolmansien osapuolten omistamia, ja joille on annettu loppukäyttäjän lisenssisopimus tai erillinen takuu/takuulauseke tai joihin näitä on tarkoitus soveltaa.

1. RAJOITETTU TUOTETAKUU

Xiaomi takaa alkuperäiselle ostajalle, että POCO-tuotteessa ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja normaalikäytössä takuuaikana. Ellei sovellettavassa laissa toisin määrätä, takuu on voimassa 2 vuotta. Edellä olevasta lausekkeesta huolimatta Xiaomi ei sulje pois, rajoita tai keskeytä sovellettavan lain asettamaa vähimmäistakuun voimassaoloaikaa.

Xiaomi ei takaa, että tuote toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

2. KORJAUKSET

Jos tuotteessa havaitaan laitteistovika ja Xiaomi saa kelvollisen vaatimuksen takuuaikana, Xiaomi joko (1) korjaa tuotteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja varaosia, (2) korvaa tuotteen uudella tai kunnostetulla tuotteella tai (3) hyvittää tuotteen hinnan ilman mahdollisia toimituskuluja.

Kaikille korvaaville laitteistotuotteille myönnetään takuu alkuperäisen takuukauden jäljellä olevaksi ajaksi tai kolmeksikymmeneksi (30) päiväksi sen mukaan, kumpi on pidempi, tai ylimääräiseksi ajanjaksoksi, jota voidaan soveltaa lainkäyttöalueellasi.

3. TAKUUHUOLTO

Sovellettavan lain mukaan Xiaomi voi vaatia asiakasta esittämään ostotiedot ja takuukortin, jossa näkyy tuotteen IMEI. Sinun vastuullasi on varmuuskopioida kaikki tuotteeseen mahdollisesti tallentamasi tai säilyttämäsi tiedot, ohjelmistot tai muut materiaalit. Todennäköisesti tällaiset tiedot, ohjelmistot tai muu materiaali menetetään tai alustetaan uudelleen huollon aikana, eikä Xiaomi ole vastuussa mistään tällaisista vahingoista tai menetyksistä.

4. POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET

Ellei Xiaomi toisin määrää, tämä rajoitettu takuu koskee vain Xiaomin valmistamaa tuotetta, joka voidaan tunnistaa siihen kiinnitetystä Xiaomi- tai Mi-merkistä, POCO-merkistä -kauppanimestä tai -logosta.

Rajoitettua takuuta ei sovelleta: (a) luonnon tai Jumalan tekojen, kuten salamaniskujen, tornadojen, tulvien, tulipalojen, maanjäristysten tai muiden ulkoisten syiden aiheuttamiin vahinkoihin; b) huolimattomuuteen; c) kaupalliseen käyttöön; (d) tuotteen minkä tahansa osan muutoksiin; (e) vahinkoon, joka aiheutuu muiden kuin Xiaomi-tuotteiden käytöstä; (f) vahinkoon, joka on aiheutunut onnettomuudesta tai väärinkäytöstä; (g) vahinkoon, joka aiheutuu tuotteen käytöstä Xiaomin kuvaamien sallittujen tai suunniteltujen käyttötarkoitusten vastaisesti tai väärän jännitteen tai virtalähteen vuoksi; (h) vahinkoon, jonka on aiheuttanut joku muu kuin Xiaomin edustaja tai toimimaton palvelu (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset) tai (i) tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden laiminlyöntiin.

Ohjelmistojen ja käyttäjätietojen palauttaminen ja uudelleenasennus ei kuulu tämän rajoitetun takuun piiriin. Mikään Xiaomin jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu tekemään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän rajoitettuun takuuseen. Jos jonkin ehdon katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta tai heikennä jäljellä olevien ehtojen laillisuutta tai täytäntöönpanokelpoisuutta.

Lukuun ottamatta lain kieltoja tai Xiaomin muita lupauksia, myynnin jälkeiset palvelut on rajoitettava alkuperäiseen ostomaahan tai -alueeseen.

Tuotteet, joita ei ole tuotu maahan asianmukaisesti ja/tai joita Xiaomi ei ole valmistanut asianmukaisesti ja/tai joita ei ole hankittu asianmukaisesti Xiaomilta tai Xiaomin virallisilta myyjiltä, eivät kuulu tämän takuun piiriin. Sovellettavan lain mukaan saatat hyötyä tuotteen myyneiden epävirallisten jälleenmyyjien takuista. Siksi Xiaomi kehottaa sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Takuita ei sovelleta Hongkongissa ja Taiwanissa.

5. IMPLISIITTISET TAKUUT

Kaikki implisiittiset takuut (mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen) on rajoitettava tämän rajoitetun takuun kestoon, lukuun ottamatta sovellettavan lain määräyksiä. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli implisiittisen takuun keston rajoituksia, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

6. VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

Xiaomi ei ole vastuussa mistään satunnaisista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien voiton, tulojen tai tietojen menetyksestä, nimenomaisen tai implisiittisen takuun tai ehdon rikkomisesta johtuvista vahingoista, vaikka Xiaomille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli erityisten, epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

7. YHTEYSTIEDOT

Voit pyytää huoltoa ottamalla yhteyttä:

Puhelimitse: 0600 0 1060
Sähköpostitse: huolto@resete.fi
Resete Online

Maa Kaupunki Valtuutettu Huoltokeskus Osoite Aukioloajat Aukioloajat
Suomi Helsinki Resete Hiomotie 10, 00380 Helsinki Maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00
Suomi Tampere Resete Kuninkaankatu 28, 33210 Tampere Maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – POCO F4 GT

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Alue

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. Kattavuus

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat POCO F4 GT -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.05.10 ja 2023.05.09 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;
ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. Poikkeukset

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote;
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.