Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че Вашият Продукт POCO няма дефекти по отношение на материалите и изработката му при нормална употреба по време на гаранционния период. Гаранцията е с продължителност две (2) години за хост устройство, шест (6) месеца за сменяема батерия и зарядно устройство, две (2) години за несменяема батерия, считано от датата на закупуването. Независимо от предходната клауза, Xiaomi не изключва, ограничава или прекратява минималния гаранционен период, предвиден в съответното приложимо законодателство.

Xiaomi не гарантира, че Продуктът ще работи непрекъснато или без никакви грешки.

СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

В случай на дефект, доколкото е разрешен от закона, това са Вашите единствени и изключителни средства за правна защита. Могат да бъдат начислявани такси за доставка и обработка, освен ако не е забранено от приложимото законодателство.

За всеки заменен хардуерен продукт ще бъде дадена гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен период или тридесет (30) дни, в зависимост от това, кое от двете е по-дълго, или за всеки допълнителен период от време, който може да е приложим във Вашата юрисдикция.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

В съответствие с приложимото законодателство Xiaomi може да изиска от клиента да представи доказателство с подробности за покупката и гаранционна карта с IMEI на Продукта. Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили на Продукта. Вероятно е такива данни, софтуер или други материали да бъдат загубени или преформатирани по време на ремонта и Xiaomi няма да носи отговорност за такива повреди или загуби.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се отнася само за Продукта, произведен от или за Xiaomi, който може да бъде идентифициран чрез прикрепената към него търговска марка, търговско наименование или логотип „Xiaomi“ или „Mi“ или „POCO“.

Ограничената гаранция не се прилага за: а) щети, причинени от действия на природата или на Бог, например, удари от мълния, наводнения от торнадо, пожар, земетресение или други външни причини; б) небрежност; в) търговска употреба; г) промени или модификации по която и да е част от Продукта; д) щети, причинени от употреба с продукти, различни от Xiaomi; е) щети, причинени от злополука, злоупотреба или неправилна употреба; ж) щети, причинени от експлоатация на продукта извън разрешените приложения или предназначение, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или електрическо захранване; з) щети, причинени от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от лице, което не е представител на Xiaomi, или и) неспазване на инструкции, свързани с използването на продукта.

Възстановяването и преинсталирането на софтуерни програми и потребителски данни не са включени в тази Ограничена гаранция. Никой продавач, представител или служител на Xiaomi не е упълномощен да извършва каквито и да е промени, разширения или допълнения към тази Ограничена гаранция. Ако даден срок се счита за незаконен или неприложим, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъде засегната или нарушена.

Освен ако не е забранено от закони или обещано по друг начин от Xiaomi, следпродажбеното обслужване е ограничено до държавата или региона на първоначалната покупка.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен ако не са забранени от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел) са ограничени до срока на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ

Освен забраненото от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за случайни, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от каквото и да е нарушение на изрична или подразбираща се гаранция или състояние, или съгласно всяка друга правна теория дори когато Xiaomi е била информирана за възможността за такива щети.

Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени, случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Оторизиран информационен център на POCO


Държава
Град Оторизиран сервизен център Адрес Работни дни Работно време Телефонен номер Уебсайт
България София „Сръчко Сервиз“ ЕООД ул „Коста Лулчев“ № 58А, 1574 Пон-Пт 09:00 – 19:00 02 9635716; 02 8848927 Заявете ремонт

//www.sservice.bg/remonti

Преди да изпратите устройството си за ремонт:

  1. Архивирайте всички ваши данни (използвайте Mi Cloud или Share Mi приложението)
  2. Извадете SIM картата и картата памет (ако има такава в устройството)
  3. Премахнете всички пароли и деактивирайте Google и Mi акаунтите
  4. Опишете детайлно дефекта на устройството
  5. Опаковайте добре пратката за транспорт
  6. Запазете информация за IMEI номера на телефона – това ще улесни последваща проверка на ремонт

КАК ДА ОПАКОВАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАЩАНЕ

  1. Ако е възможно, използвайте оригиналната опаковка
  2. Ако не разполагате с оригиналната опаковка, използвайте твърда, неизползвана картонена кутия, която да е малко по-голяма от размера на устройството
  3. Мого внимателно защитете ъглите и стъклените части на устройството
  4. Изключете устройството и го защитете от случйно включване

Премиум услуга - POCO F4 GT

В допълнение към правата на потребителите, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, публикувани на //www.po.co/global/service/warranty/, следната доброволна, допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“), които са закупили и активирали POCO F4 GT/ POCO F4 („Продукт“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V, регистрирана на Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Холандия.

1. Гаранция за защита на екрана

a) Обхват

Потребителите, които закупят и активират POCO F4 GT/ POCO F4 между 09 май 2022 и 09 юни 2022 г., от който и да е било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“), имат право на еднократна (1) безплатна ремонтна услуга в местния сервизен център на Xiaomi през първите шест (6) месеца след покупката, ако екранът на Продукта е повреден или дефектира в резултат на неволно действие от страна на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта).

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

b) Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xiaomi или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.ГАРАНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЕКРАНА – POCO X3 PRO

В допълнение към потребителските права, предоставени от правната гаранция и съгласно условията, които са публикувани на //www.po.co/global/service/warranty/ или //www.po.co/global/service/warranty/, следната доброволна допълнителна и безплатна търговска гаранция се прилага за всички потребители на територията на България („Потребител“). Търговската гаранция се предлага от Xiaomi Technology Netherlands B.V. регистрирана в Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Обхват

Потребителите, които закупуват POCO X3 Pro („Продукт“) между 21 юни 2021 г. и 21 септември 2022 г. в който и да било официален канал за продажби (онлайн или офлайн) на Xiaomi на територията на България („Територия“) и активират Смартфона в рамките на Територията, имат право на еднократна (1) безплатна услуга за ремонт в местния сервизен център на Xiaomi по време на първите шест (6) месеца след покупка, ако екранът на горепосочените Продукти е повреден или дефектира в резултат от неволно действие на Потребителя (напр. неволно падане на Продукта)

Такъв ремонт на екрана е безплатен и включва, ако е необходимо, подмяната на екрана, което също е безплатно.

За да се възползват от тази търговска гаранция, Потребителите трябва да се свържат с оторизирания сервизен център на Xiaomi – Сръчко Сервиз ЕООД. Потребителите може да бъдат помолени да изпратят фактурата за покупката или касова бележка.

2. Изключения

Тази търговска гаранция не е приложима за или не обхваща следните случаи:
I. Повреда на екрана, причинена умишлено или с груба небрежност;
II. Повреди, засягащи само повърхността на екрана, като драскотини или друг естетичен вид на екрана;
III. Повреди, причинени от злонамерен софтуер, неоторизиран софтуер или приложения на трети страни, използвани от Потребителя.

Освен това, търговската гаранция също така не се прилага за нито един от следните случаи:
I. Потребителят не предоставя фактурата за покупката или касова бележка;
II. Серийният номер и/или IMEI номерът е повреден или е премахнат или подправен;
III. Продуктът е фалшив и не е произведен от Xiaomi;
IV. Дефектът е причинен от използване за непредвидени цели или в противоречие с инструкциите, ръководствата или указанията на Xioami или търговеца;
V. Дефектът възниква от ремонт от Потребителя или неоторизиран ремонт/манипулация или от използването на неоторизирани или неоригинални резервни части, софтуер или компоненти.

Тази търговска гаранция не е приложима за Продукти, които поради повреди или изменения на екрана трябва да бъдат заменени с нов Продукт. Такава замяна ще бъде предмет на законовите гаранционни стандарти.

Никаква част от настоящата Търговска гаранция не ограничава правата на Потребителите според приложимия закон.